ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ : 053-593222

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

E-service
-:- ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 
-:- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบพนักงานจ้าง 
-:- ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 รับสมัครระหว่างวันที่ 1-10 พ.ย.2566 
-:- ประกาศประชาสัมพันธ์ ผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงาน 
-:- ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือนเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงยี่เป็งลานนา ประจำปี 2566
พิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านปันรัก สร้างสุขอำเภอป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบ 6 รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 (วันปิยมหาราช) และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
ร่วมทำบุญประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง ซึ่งเป็นประเพณีของชุมชนมอญที่สืบสานวัฒนธรรมต่อกันมาอย่างช้านาน ณ วัดหนองดู่
เดินขบวนเชิญชวนประชาชนในตำบลบ้านเรือนร่วมใช้บริการเก็บขยะมูลฝอย ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2566
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการสร้างสุขภาพและนันทนาการให้กับผู้สูงอายุตำบลบ้านเรือน ปีงบประมาณ 2566 “การประดิษฐ์หมวกเดคูพาจต้านเศร้า”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขน และกำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๔๗-๐๑๗ เชื่อม ลพ.ถ.๔๗-๐๒๙ หมู่ที่ ๒ บ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
-:- ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๔๗-๐๒๒ หมู่ที่ ๓ บ้านเรือน ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
-:- ประกาศโครงการต่อเติมอาคารเพื่อใช้เป็นห้องเก็บพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศโครงการกาอสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน 3 สาย บ้านศรีชุม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างป่าช้า บ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเรือน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงข้ามสะพานท่าวังพร้าว บ้านศรีชุม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเด่น บ้านศรีชุม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดต้นแก้ว บ้านเหล่าสันปิง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย 2 บ้านเรือน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยข้างตลาด บ้านศรีชุม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายหลังวัดเชื่อมตำบลท่าตุ้ม บ้านเจดีย์สามยอด หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง จ้างเหมาเอกชนจัดเก้บขน และกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างป่าช้า บ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเรือน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
-:- ประกาศข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงข้ามสะพานท่าวังพร้าว บ้านศรีชุม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
-:- ประกาศข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเด่น บ้านศรีชุม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
-:- ประกาศข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดต้นแก้ว บ้านเหล่าสันปิง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน บริเวณชั้นล่าง จำนวน 2 ห้อง (ชาย - หญิง) ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย 2 บ้านเรือน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พิพิธภัณฑ์โบราณสถานเวียงเกาะกลาง
ประวัติวัดเกาะกลาง
พิพิธภัณฑ์โบราณสถานเวียงเก

สไบมอญ, ตุงมอญ, เครื่องแต่งกายชาวมอญ
ข้าวเกรียบเห็ดหอม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือบ้านเหล่าระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูนปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดลำพูนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครองกรมการตัดหางาน


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/05/2564
วันนี้
98
เมื่อวานนี้
94
เดือนนี้
371
เดือนที่แล้ว
2,392
ปีนี้
23,475
ปีที่แล้ว
8,102
ทั้งหมด
38,976
ไอพี ของคุณ
44.197.101.251
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/05/2564 98 94 371 2,392 23,475 8,102 38,976 44.197.101.251