ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ : 053-593222

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดหัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
ใบแจ้งการขุดดินถมดิน 14 มี.ค. 2565กองช่างDownload
ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอ 12 มี.ค. 2565กองช่างDownload
กำหนดค่าธรรมเนียมฯ 12 มี.ค. 2565กองช่างDownload
แบบคำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร 12 มี.ค. 2565กองช่างDownload
แบบ คำขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น 12 มี.ค. 2565กองช่างDownload
แบบ คำขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 12 มี.ค. 2565กองช่างDownload
แบบ คำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง 12 มี.ค. 2565กองช่างDownload
แบบ คำขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังบริเวณแบบแปลน 12 มี.ค. 2565กองช่างDownload
แบบ แบบคำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง  12 มี.ค. 2565กองช่างDownload
แบบ หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม 12 มี.ค. 2565กองช่างDownload
แบบ หนังสือแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานตามมาตร 12 มี.ค. 2565กองช่างDownload
แบบ หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29 12 มี.ค. 2565กองช่างDownload
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3 มิ.ย. 2564สำนักปลัดDownload
แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 3 มิ.ย. 2564สำนักปลัดDownload
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 3 มิ.ย. 2564สำนักปลัดDownload
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 3 มิ.ย. 2564สำนักปลัดDownload
แบบรับรองการมีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3 มิ.ย. 2564สำนักปลัดDownload
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 3 มิ.ย. 2564สำนักปลัดDownload
แบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 3 มิ.ย. 2564สำนักปลัดDownload
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online 3 มิ.ย. 2564สำนักปลัดDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/05/2564
วันนี้
98
เมื่อวานนี้
94
เดือนนี้
371
เดือนที่แล้ว
2,392
ปีนี้
23,475
ปีที่แล้ว
8,102
ทั้งหมด
38,976
ไอพี ของคุณ
44.197.101.251
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/05/2564 98 94 371 2,392 23,475 8,102 38,976 44.197.101.251