ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ : 053-593222

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 18 ม.ค. 2566
2คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์14 พ.ค. 2564
3ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง7 พ.ค. 2564
4ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดรา7 พ.ค. 2564
5ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท7 พ.ค. 2564
6คู่มือการจัดทำงบประมาณ7 พ.ค. 2564
7คู่มือการปฎิบัติงาน อปท7 พ.ค. 2564
8คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี7 พ.ค. 2564
9คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ7 พ.ค. 2564
10คู่มือขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี7 พ.ค. 2564
11คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร7 พ.ค. 2564
12คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ7 พ.ค. 2564
13ตัวอย่างมาตรฐานครุภัณฑ์7 พ.ค. 2564
14คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256030 พ.ย. 2560
15คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ7 พ.ค. 2560
16 การกำหนดสายงาน ตำแหน่ง และระดับตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น16 มิ.ย. 2559
17คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช30 มี.ค. 2559
18มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล26 พ.ย. 2558
19มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักนักวิชาการจัดเก็บรายได้26 พ.ย. 2558
20มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักนักวิชาการตรวจสอบภายใน26 พ.ย. 2558

1 2 3   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/05/2564
วันนี้
94
เมื่อวานนี้
94
เดือนนี้
371
เดือนที่แล้ว
2,392
ปีนี้
23,475
ปีที่แล้ว
8,102
ทั้งหมด
38,976
ไอพี ของคุณ
44.197.101.251
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/05/2564 94 94 371 2,392 23,475 8,102 38,976 44.197.101.251