ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ : 053-593222

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ลำดับรายการวันที่
1สรุปการรายงานข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 3 ต.ค. 2566
2สรุปรายงานข้อมูลคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 25662 ต.ค. 2566
3สรุปการรายงานข้อมูลผู้มาลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)2 ต.ค. 2566
4สรุปการรายงานข้อมูลผู้มาลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)2 ต.ค. 2566
5สรุปการรายงานข้อมูลผู้มาลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)2 ต.ค. 2566
6สรุปสถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662 ต.ค. 2566
7สรุปการรายงานข้อมูลผู้มาขออนุญาตก่อสร้าง รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 -31 มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ 256625 เม.ย. 2566
8สรุปรายงานข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ รอบ6เดือน ประจำปี 256630 มี.ค. 2566
9สรุปรายงานภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รอบ6เดือน ประจำปี 256630 มี.ค. 2566
10รายงานสรุปรายงานการร้องทุกข์ร้องเรียนรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)22 มี.ค. 2566
11สรุปรายงานข้อมูลการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ 256621 มี.ค. 2566
12สรุปการรายงานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)10 มี.ค. 2566
13สรุปการรายงานข้อมูลผู้มาลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)10 มี.ค. 2566
14 สรุปการรายงานข้อมูลผู้มาลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)10 มี.ค. 2566
15รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256510 พ.ย. 2565
16สรุปการรายงานข้อมูลผู้มาขออนุญาตก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 256518 ต.ค. 2565
17สรุปการรายงานข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 256517 ต.ค. 2565
18สรุปการรายงานข้อมูลผู้มีสิทธิรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 256517 ต.ค. 2565
19สรุปการรายงานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 256517 ต.ค. 2565
20สรุปการรายงานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 256517 ต.ค. 2565

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/05/2564
วันนี้
98
เมื่อวานนี้
94
เดือนนี้
371
เดือนที่แล้ว
2,392
ปีนี้
23,475
ปีที่แล้ว
8,102
ทั้งหมด
38,976
ไอพี ของคุณ
44.197.101.251
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/05/2564 98 94 371 2,392 23,475 8,102 38,976 44.197.101.251