ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ : 053-593222

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ลำดับรายการวันที่
1กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น21 มี.ค. 2566
2ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น11 ม.ค. 2566
3กำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำยบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256514 พ.ย. 2565
4ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)31 มี.ค. 2565
5หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256531 มี.ค. 2565
6หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ.256528 ม.ค. 2565
7หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร5 ม.ค. 2565
8หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25651 ก.ย. 2564
9หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25651 ก.ย. 2564
10หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25651 ก.ย. 2564
11รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล13 พ.ค. 2564
12หลักเกณ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.256426 เม.ย. 2564
13หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.256426 เม.ย. 2564
14หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.256320 ต.ค. 2563
15 หลักเกณฑ์การสร้างขวัญและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด1 ต.ค. 2563
16 หลักเกณฑ์สรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล1 ต.ค. 2563
17หลักเกณฑ์พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน1 ต.ค. 2563
18หลักเกณฑ์สรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล1 ต.ค. 2563
19หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด1 ต.ค. 2563
20หลักเกณฑ์พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล1 ต.ค. 2563

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/05/2564
วันนี้
98
เมื่อวานนี้
94
เดือนนี้
371
เดือนที่แล้ว
2,392
ปีนี้
23,475
ปีที่แล้ว
8,102
ทั้งหมด
38,976
ไอพี ของคุณ
44.197.101.251
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/05/2564 98 94 371 2,392 23,475 8,102 38,976 44.197.101.251