ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ : 053-593222

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น11 ม.ค. 2566
2ประกาศมาตรการของอบต.บ้านเรือน ประจำปี 256611 ม.ค. 2566
3มาตรการการปฏิบัติงานของพนักงานอบต.และพนักงานจ้างเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน11 ม.ค. 2566
4มาตราการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำปี 256611 ม.ค. 2566
5ประกาศเรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น11 ม.ค. 2566
6รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน9 ม.ค. 2566
7ประกาศการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 13 ธ.ค. 2565
8ประกาศการปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจและการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานเพื่อประชาชน16 พ.ย. 2565
9ประกาศการปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจและการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการเพื่อประชาชน 256616 พ.ย. 2565
10ประกาศมาตรการจัดการกรณีตรวจพบได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตหรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อบต.บ้านเรือน26 ต.ค. 2565
11ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ26 ต.ค. 2565
12ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน26 ต.ค. 2565
13ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 256626 ต.ค. 2565
14ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน26 ต.ค. 2565
15ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน7 ต.ค. 2565
16ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน7 ต.ค. 2565
17มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน7 ต.ค. 2565
18มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ7 ต.ค. 2565
19มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง7 ต.ค. 2565
20มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25657 ต.ค. 2565

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/05/2564
วันนี้
93
เมื่อวานนี้
94
เดือนนี้
371
เดือนที่แล้ว
2,392
ปีนี้
23,475
ปีที่แล้ว
8,102
ทั้งหมด
38,976
ไอพี ของคุณ
44.197.101.251
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
5/05/2564 93 94 371 2,392 23,475 8,102 38,976 44.197.101.251